Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.
Oscar Wilde