Pěkný kus
Byla mladá, jenže husa,
neb jí stále jela pusa.
Na rozdíl od jiných hus
byla aspoň pěkný kus!
František Uher