Věda zajímá jen 34% Čechů. To je hluboko pod průměrem zemí EU (57%).
Eurobarometr